six degrees of desperations
jag vet inte när jag ska lära mig. Fast det är väl så här jag tillslut kommer att lära mig, det tar bara lite extra lång tid.